■ بارکد خوان Meva MBS 1750

سرعت خواندن بارکدها تا 500 اسکن بر ثانیه

حداکثر زاویه اسکن: 30 درجه

حداکثر فاصله اسکن: 30 سانتی متر

وزن: 125 گرم فقط دستگاه

مناسب برای فروشگاه‌ها، انبارها و اداری
/fa/shop/detail7516/بارکد-خوان-Meva-MBS-1750/
1397/12/04 415

■ دستگاه حضور و غیاب ZK EB-110

اثر انگشتی /کارتی
/fa/shop/detail6406/دستگاه-حضور-و-غیاب-ZK-EB-110/
1395/04/28 1599

■ ریبون jolimark-BP900KII

ریبون jolimark-BP900KII
/fa/shop/detail7514/ریبون-jolimark-BP900KII/
1397/10/22 422

■ لیبل کاغذی 10*30 میلیمتری سه ردیفه

سایز :10*30 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7459/لیبل-کاغذی-1030-میلیمتری-سه-ردیفه/
1396/02/04 1319

■ لیبل کاغذی 100*100 میلیمتری تک ردیفه

سایز :100*100 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7483/لیبل-کاغذی-100100-میلیمتری-تک-ردیفه/
1396/02/04 1484

■ لیبل کاغذی 100*150 میلیمتری تک ردیفه

سایز :100*150 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7484/لیبل-کاغذی-100150-میلیمتری-تک-ردیفه/
1396/02/04 1514

■ لیبل کاغذی 100*200 میلیمتری تک ردیفه

سایز :100*200 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7485/لیبل-کاغذی-100200-میلیمتری-تک-ردیفه/
1396/02/04 1422

■ لیبل کاغذی 100*80 میلیمتری دهنه 10 میلیمتری

سایز :100*80 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7482/لیبل-کاغذی-10080-میلیمتری-دهنه-10-میلیمتری/
1396/02/04 794

■ لیبل کاغذی 12*25 میلیمتری چهار ردیفه

سایز :12*25میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7461/لیبل-کاغذی-1225-میلیمتری-چهار-ردیفه/
1396/02/04 1293

■ لیبل کاغذی 125*95 میلیمتری تک ردیفه

سایز :125*95 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7486/لیبل-کاغذی-12595-میلیمتری-تک-ردیفه/
1396/02/04 2241

■ لیبل کاغذی 15*34 میلیمتری سه ردیفه

سایز :15*34میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7462/لیبل-کاغذی-1534-میلیمتری-سه-ردیفه/
1396/02/04 1405

■ لیبل کاغذی 15*45 میلیمتری دو ردیفه

سایز :15*45 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7463/لیبل-کاغذی-1545-میلیمتری-دو-ردیفه/
1396/02/04 1283

■ لیبل کاغذی 20*40 میلیمتری تک ردیفه

سایز :20*40 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7465/لیبل-کاغذی-2040-میلیمتری-تک-ردیفه/
1396/02/04 877

■ لیبل کاغذی 21*31 میلیمتری سه ردیفه

سایز :21*31 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7466/لیبل-کاغذی-2131-میلیمتری-سه-ردیفه/
1396/02/04 837

■ لیبل کاغذی 25*35 میلیمتری تک ردیفه

سایز :25*35 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7467/لیبل-کاغذی-2535-میلیمتری-تک-ردیفه/
1396/02/04 718

■ لیبل کاغذی 25*35 میلیمتری سه ردیفه

سایز :25*35 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7468/لیبل-کاغذی-2535-میلیمتری-سه-ردیفه/
1396/02/04 856

■ لیبل کاغذی 25*50 میلیمتری تک ردیفه

سایز :25*50 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7469/لیبل-کاغذی-2550-میلیمتری-تک-ردیفه/
1396/02/04 798

■ لیبل کاغذی 25*50 میلیمتری دو ردیفه

سایز :25*50 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7470/لیبل-کاغذی-2550-میلیمتری-دو-ردیفه/
1396/02/04 805

■ لیبل کاغذی 30*45 میلیمتری دو ردیفه

سایز 45*30 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7472/لیبل-کاغذی-3045-میلیمتری-دو-ردیفه/
1396/02/04 811

■ لیبل کاغذی 34*51 میلیمتری دوردیفه

سایز :34*51 میلیمتر
جنس :کاغذی
/fa/shop/detail7474/لیبل-کاغذی-3451-میلیمتری-دوردیفه/
1396/02/04 764
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021