MINDEO

بارکد خوان بی سیم MINDEO CS3290-1D

بارکد خوان بی سیم میندئو CS3290

تکنولوژی اسکن:لیزری تک بعدی
برد بی سیم:200 متر
نوع اتصال:USB
قیمت : 4,810,000 تومان
قیمت ویژه : 4,810,000 تومان
ویژه
DATALOGIC

بارکد خوان بی سیم Datalogic Quickscan M

بارکد خوان بی سیم دیتالوجیک QuickScan M

تکنولوژی اسکن:نوری تک بعدی
برد بی سیم:15 متر
نوع اتصال:USB
قیمت : 3,050,000 تومان
ZEBEX

بارکد خوان بی سیم ZEBEX Z-3190BT

بارکدخوان بی سیم زبکس Z3190BT

تکنولوژی اسکن:لیزری تک بعدی
برد بی سیم:100 متر
نوع اتصال:USB
تماس بگیرید
MINDEO

بارکد خوان بی سیم MINDEO MS3390

بارکد خوان بی سیم میندئو MS3390

تکنولوژی اسکن:لیزری
برد بی سیم:10 متر
نوع اتصال:USB
تماس بگیرید
DATALOGIC

بارکد خوان بی سیم Datalogic Gryphon M4130

بارکد خوان بی سیم دیتالوجیک Gryphon M4130

تکنولوژی اسکن:نوری تک بعدی
برد بی سیم:35 متر
نوع اتصال:USB,RS-232,PS/2
قیمت قبلی : 5,890,000 تومان
قیمت : 5,545,000 تومان
AXIOM

بارکد خوان بی سیم AXIOM PDT 8223

بارکد خوان بی سیم اکسیوم PDT 8223

تکنولوژی اسکن:لیزری تک بعدی
برد بی سیم:200 متر
نوع اتصال:USB
تماس بگیرید
DATALOGIC

بارکد خوان بی سیم دوبعدی Datalogic QM2430

بارکد خوان بیسیم دیتالوجیک Gryphon QM2430

تکنولوژی اسکن:نوری دو بعدی
برد بی سیم:25 متر
نوع اتصال:USB
قیمت : 6,470,000 تومان
ROMANS

بارکد خوان بی سیم ROMANS LS-1245W

بارکد خوان بی سیم رومانس LS-1245W

تکنولوژی اسکن:لیزری تک بعدی
برد بی سیم:300 متر
نوع اتصال:USB
تماس بگیرید
DATALOGIC

بارکد خوان بی سیم Datalogic Quick Scan M

بارکد خوان بی سیم دیتالوجیک Quick Scan QM2131

تکنولوژی اسکن:نوری تک بعدی
برد بی سیم:25 متر
نوع اتصال:USB
قیمت قبلی : 3,650,000 تومان
قیمت : 3,325,000 تومان
MINDEO

بارکد خوان بی سیم MINDEO CS3290-1D

بارکد خوان بی سیم میندئو CS3290

تکنولوژی اسکن:لیزری تک بعدی
برد بی سیم:200 متر
نوع اتصال:USB
قیمت : 4,810,000 تومان
قیمت ویژه : 4,810,000 تومان
ویژه
MINDEO

بارکد خوان بی سیم MINDEO MS3390

بارکد خوان بی سیم میندئو MS3390

تکنولوژی اسکن:لیزری
برد بی سیم:10 متر
نوع اتصال:USB
تماس بگیرید
DATALOGIC

بارکد خوان بی سیم دوبعدی Datalogic QM2430

بارکد خوان بیسیم دیتالوجیک Gryphon QM2430

تکنولوژی اسکن:نوری دو بعدی
برد بی سیم:25 متر
نوع اتصال:USB
قیمت : 6,470,000 تومان
AXIOM

بارکد خوان بی سیم AXIOM PDT 8223

بارکد خوان بی سیم اکسیوم PDT 8223

تکنولوژی اسکن:لیزری تک بعدی
برد بی سیم:200 متر
نوع اتصال:USB
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021